when will viagra prices drop how much does cialis cost at rite aid how to order bactrim online best place to order propecia how to buy viagra philippines

«Արմավիրի մարզում թմրամիջոցների տարածման կանխարգելում» ծրագիր

Տեղադրել է admin on Mar 01, 2012 | Թողնել մեկնաբանություն

Դեռևս 2010թ-ին  Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն եպս. Ադամյանի օրհնությամբ  առաջնորդարանում մասնակցությամբ   Արմավիրի  մարզի դատախազի, դատախազի տեղակալի, Արմավիրի ոստիկանության վարչության պետի,  Կլոր սեղան միջեկեղեցական բարեգործական... 

Enter Analytics/Stat Tracking Code Here