where to buy norvasc online what is cheaper cialis or viagra where can you buy viagra in spain price of bupropion xl at walmart claritin on sale this week 2012

Դալարիկի եկեղեցու հիմնարկեք

Տեղադրել է armaviritem on Nov 04, 2013 | Թողնել մեկնաբանություն

Նոյեմբերի 1-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցու Արմավիրի թեմի հոգևոր առաջնորդ Տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանի ձեռամբ կատարվեց Բաղրամյանի տարածաշրջանի Դալարիկ համայնքում կառուցվող եկեղեցու հիմնարկեքը: Եկեղեցին կառուցվում է ծնունդով Դալարիկից... 

Enter Analytics/Stat Tracking Code Here