cough syrup with codeine and promethazine for sale what is the price of voltaren gel buy viagra australia over counter where to buy cialis in pattaya where to buy cymbalta cheap

Արժանի գնահատանք բարերարին

Տեղադրել է armaviritem on Dec 16, 2015 | Թողնել մեկնաբանություն

Ս/թ դեկտեմբերի 16-ին, Արմավիր քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին բազմամարդ էր: Ներկա էին Արմավիրի մարզպետ պրն. Աշոտ Ղահրամանյանը, ճարտարապետ Խաչիկ Դանիելյանը և այլ պաշտոնյաներ: Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանը,... 

Enter Analytics/Stat Tracking Code Here